AQUA SANATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Oživení vody řízeným prouděním dle principů Viktora Schaubergera

POTŘEBUJETE PORADIT?

 

Rádi Vám pomůžeme!

 

Můžete volat: 

+420 603 106 098

 

nebo psát:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Václav Černý

ČASTO KLADENÉ DOTAZY (FAQ) 

1Jaké jsou hlavní přínosy technologie AQUA SANATURA® z pohledu lidského zdraví?

2Jaký je princip revitalizační technologie AQUA SANATURA®?

3Je nutné revitalizační úpravu vody technologií AQUA SANATURA® doplnit o filtrační systém? Pokud ano, jaký doporučujete?  

4Jaký máte názor na škodlivost zbytků léčiv (hormonů), jež by se mohly objevit v pitné vodě?

5Je tzv. tvrdá voda zdraví škodlivá?

6Nedávno nám byl doporučen filtrační systém pracující na principu tzv. reversní osmózy. Můžeme Vás poprosit o Váš názor na tento typ úpravy vody? Je takto upravená voda pro zdraví člověka prospěšná? 

7Jaký doporučujete materiál rozvodů v RD?

8Dochází při revitalizaci ke změkčení vody? Řeší revitalizace nějak problémy s vodním kamenem?  

9Doporučujete změkčení vody?

10Jak pohlížíte na ionizaci pitné vody - na tzv. vodní ionizátory? Jaký máte názor na produkty této úpravy, na tzv. “živou a mrtvou“ vodu?

kapka

1Jaké jsou hlavní přínosy technologie AQUA SANATURA® z pohledu lidského zdraví?

V případě technologie AQUA SANATURA se jedná i v rámci evropského měřítka o unikátní fyzikální úpravu vody, založenou na zcela přírodních, převážně hydrodynamických principech, jež umí účinně přiblížit kvalitu běžné pitné vody ke kvalitě vod zdravých přírodních pramenů – prokázáno výzkumem provedeným v laboratořích Institutu pro výzkum proudění v německém Herischriedu. Revitalizací upravená voda získává po fyzikální stránce sílu či vitalitu a prostřednictvím pitného režimu nebo koupele významně posiluje zdraví člověka. 

Hlavním záměrem autora na počátku vývoje revitalizačních zařízení bylo umožnit člověku ze sebe smýt tzv. nánosy všedního dne, tedy veškeré tlaky kolem hlavy a stresovou zátěž pocházející z pracovního vytížení, jež nám dnešní způsob žití v hojné míře přináší.  

Teprve později se ukázalo, že tyto občerstvující efekty působí rovněž na fyzikálně-chemické rovině a že očistné a aktivizující účinky této vody jsou laboratorně vyhodnotitelné. Dokonce jsme tak na akademické půdě mohli nechat porovnat účinnost našich výrobků a obdobných zařízení vyráběných např. v Rakousku. 

Ze zkušeností našich zákazníků a laboratorních výsledků in vitro dále vyplývá, že při dlouhodobém pitném režimu dochází k detoxikaci a vnitřnímu pročištění organismu, zvýšené efektivitě všech metabolických pochodů, omezení alergických reakcí organismu, významně efektivnějšímu využití vitamínů, minerálních látek a stopových prvků z potravy atd.

Koupel ve vodě oživené technologií AS intenzivně odstraňuje nahromaděnou únavu a stres, zvyšuje míru hydratace vlasů, pokožky sliznic i vnitřního prostředí organismu, zmírňuje kožní potíže – například u atopických ekzémů apod.

nahoru ^

kapka

Jaký je princip revitalizační technologie AQUA SANATURA®?2

K revitalizaci vody slouží průtočná zařízení, jež se instalují do rozvodů vody. Funkce revitalizačních zařízení jezaložena na čistě fyzikálních, hydrodynamických principech, kdy voda protéká komorami a kanálky specifického uspořádání.  

Při tomto ději je molekulám vody předána část energie vodního toku. Jedná se tak o přenos energie ze soustavy vyšší (pohybová energie vodního toku) do soustavy nižší (polohová energie vodních molekul). Tato energie je obratem využita k přestavbě, vytvoření a upevnění vazeb ve vnitřní struktuře vody – tzv. strukturalizaci vody.*

Doplňujícím, synergicky působícím podpůrným efektem je tzv. informační princip, kdy protékající upravovaná voda vstupuje do interakce s komorovou náplní na bázi magnetických projevů samotných molekul vody (princip tzv. včelí vody apod. – tj. princip proměnných elektrických a magnetických polí vyvolaný pohybem vodních molekul – elektrických dipólů. Podobně včely, mající na povrchu svých tykadel elektrický dipól, vyvolávají svým pohybem pole, jež má své dopady na ostatní živé organismy či látky nacházející se v jejich blízkosti. Zajímavá je skutečnost, že vlivem dodatečně přidaného (umělého) magnetického pole vystaví včelstvo své plásty chaoticky. V této větě spočívá též odpověď na otázku, co si myslíme o zařízeních na úpravu vody působících na vodu uměle vytvořeným magnetickým polem.

nahoru ^ 

kapka

3Je nutné revitalizační úpravu vody technologií AQUA SANATURA® doplnit o filtrační systém? Pokud ano, jaký doporučujete?

Z pohledu samotného procesu revitalizace vody nejsou třeba žádné doplňkové filtrační systémy, pokud voda odpovídá požadavkům na hygienickou bezpečnost pitné vody. Často však přichází ze strany zákazníků dotazy, zda a jak vhodně doplnit revitalizační technologii o filtrační systém prospěšný pitné vodě. V případě takového zájmu doporučujeme u vody z vodovodního řádu  filtrační systém na bázi aktivního uhlíku. Takováto filtrace přírodního charakteru odstraňuje řadu potenciálně rizikových či smysly nepříjemně vnímaných složek vody, ale nepoškozuje přirozenou strukturu vody. Tím zlepšuje především senzorické vlastnosti pitné vody. Dle výrobce a typu sestavy může aktivní uhlí obsahovat ochranný předstupeň mechanické filtrace (u nás jsou to například dvoustupňové filtrační systémy AQF 050 a AQF 100 - viz naše webové stránky).  Taková filtrační soustava může být v menším provedení nasazena pouze v kuchyni pod dřezem (užitek pro pití a vaření), nebo ve větším provedení (s větší průtočnou kapacitou a větší kapacitou pro zachycení nečistot) také například na patě rodinného domu hned za vodoměrem (navíc přínos pro koupel - například u osob s citlivou pokožkou, s atopickým ekzémem apod.).

Shrnutí:

Filtraci vody z vodovodního řádu pomocí aktivního uhlí tedy můžeme doporučit a je vhodná (nikoliv nutná) jako doplnění revitalizační úpravy. Její nasazení je zvláště přínosné v oblastech, ve kterých je pitná voda desinfekčně ošetřena chlórem nebo je například dodávána staršími potrubními systémy. Z pohledu revitalizace je zásadní pohlídat pouze parametr okamžité průtočnosti vody, tedy aby filtrační systém nesnižoval omezením průtoku míru účinnosti revitalizační úpravy.
Nedoporučujeme tedy málo průtočné kuchyňské filtrace s vývodem vody do dřezu tzv. třetím kohoutkem.

Filtrace na bázi aktivního uhlíku není určena k filtraci hygienicky nezabezpečené studniční vody!

V případě, kdy voda z hygienických důvodů není vhodná k pití – např. z důvodu mikrobiologického či chemického znečištění, doporučujeme prioritně ošetřit tuto stránku věci a teprve poté zabezpečit revitalizaci vody. Naše firma je připravena pomoci radou či doporučením v oblasti vhodného výběru hygienického ošetření vody s ohledem na minimální zásah do fyzikální roviny vody.

nahoru ^

kapka

4

Jaký máte názor na škodlivost zbytků léčiv (hormonů), jež by se mohly objevit v pitné vodě?

My sami tento problém nepodceňujeme, zvláště pokud by se dále zhoršoval směrem do budoucna.

Současně ale nechceme podléhat hysterii, jež se někdy možná i uměle šíří a vyhovuje některým komerčním subjektům na trhu při nabídce jejich produktů – zkušenosti s některými neseriozními prodejci působícími v oblasti úpravy vody v rámci České republiky. 

Můžeme k této problematice upozornit na výzkum Státního zdravotního ústavu z let 2009 až 2011 – podrobněji zde:

http://www.szu.cz/centrum-hygieny-zivotniho-prostredi/vyskyt-a-zdravotni-rizika-zbytku-humannich-leciv-v-pitnych

Domníváme se, že větším rizikem pro naše zdraví je příjem těchto látek formou potravy v mase vodní živočichů, například ryb, které se dlouhodobě vyskytovaly v takto znečištěné vodě.

Z celostního pohledu na zatížení organismu škodlivými látkami považujeme za stejné nebo dokonce výrazně větší riziko pravidelný příjem nezdravé stravy (nevhodné přídatné látky v potravinách,  „chemické“ limonády apod.), nebo také i velké množství nečistot a toxinů, jež zvláště ve větších městských aglomeracích (a zvláště v období tzv. inverzí) přijímáme také dýchacími cestami z ovzduší.

Všechny tyto toxické látky z různých zdrojů se tělo snaží vyloučit.  A k tomuto očistnému procesu zásadním způsobem přispívá po všech stránkách kvalitní voda. Proto je cílem revitalizace maximální posílení očistných schopností vody.

I když technologie AQUA SANATURA® sama o sobě neodstraní (neodfiltruje) tyto případné zbytky léčiv z vody, celkově však výrazně napomáhá detoxikaci lidského organismu a tedy k dalšímu vylučování těchto látek.

Na závěr bychom, v souladu s poznatky tzv. celostní medicíny, rádi formulovali naše přesvědčení, že zdraví člověka ovlivňuje nejen kvalita přijímané pitné vody (případně dalších nápojů), stravy, vzduchu atd., ale že vlastní zdraví podstatným způsobem ovlivňujeme našimi myšlenkami a emocemi. Neuvědomit si tento důležitý faktor by bylo velkou škodou pro nás samotné, neboť potom naše úsilí o zdraví projevené v podobě pečlivého výběru a kontroly látek přijímaných do organismu stojí pouze „na jedné noze“. Tedy určitě dbejme na kvalitní pitný režim a pečujme o zdravou výživu těla, ale především také buďme pozitivní, hledejme v našich životech to opravdu podstatné – žijme v pravé lásce k druhým i k sobě – a budeme zdraví!

(Dodatek: Úpravu pitné vody na principu tzv. reverzní osmózy nedoporučujeme kvůli výrazným negativním vedlejším projevům do fyzikální i chemické kvality vody (viz. samostatný dotaz níže).) 

nahoru ^

kapka

5

Je tzv. „tvrdá voda“ zdraví škodlivá?

V působení přírody a přírodních sil spatřujeme velikou moudrost, která žel zůstává nám lidem, zejména naší vlastní vinou, velmi často skryta. Jako vzor po všech stránkách kvalitní pitné vody považujeme přírodní pramen či studánku v neporušené přírodě. Chemickou analýzou těchto „vzorů“ pitné vody, vody prošlé tzv. úplným podzemním koloběhem, zjistíme vždy určitý obsah rozpuštěných solí, mimo jiné též vápníku a hořčíku, jež se rozhodujícím způsobem podílí na tzv. tvrdosti vody. Je důležité předeslat, že tyto prvky jsou v pramenitých vodách obsaženy zejména ve formě hydrogenuhličitanů, tj. ve formě pro organismus optimálně využitelné – viz další text.

Z hlediska pitného režimu je (nejen) pro člověka ideální voda čerstvá, vitální, obsahující přirozeně komplex rozpuštěných pevných látek a plynů, jež jsou pro zdraví organismu velmi důležité. Je opět přirozené, že dle horninového složení se v praxi setkáváme jak s vodou lehčí, tj. s menším obsahem minerálních látek, tak jindy a nejčastěji s vodami středně mineralizovanými a opět v méně častějších případech s tzv. minerálkami, silněji mineralizovanými vodami, jež jsou, vzhledem ke svému složení a specifickým dopadům na organismus, mnohdy označované též jako vody léčivé (přírodní léčivé zdroje). Jakoby i zde nám lidem příroda ukazovala, z pohledu obsahu minerálních látek, tzv. zlatou střední cestu; byť pro konkrétní případy – pro určité zdravotní stavy – nabízela pomocnou ruku v podobě zvláštních zdrojů pro speciální užití.  Z nitra země přirozeně vyvěrající pramen destilované vody bychom hledali jen těžko.

Pro doplnění lze uvést, že kvalitní, čistou vodu povrchovou, tedy například vodu bystřin, řek a jezer, vnímáme jako nejvhodnější pro koupel – je měkčí, s nižším (kyselým) pH, obohacená o vzdušný kyslík.

Tyto povrchové zdroje však nepovažujeme za vhodné jako zdroje pitné vody; byť se tomu tak v praxi často děje a to zejména z důvodu nedostatku kvalitních, dnes zejména podzemních, zdrojů pitné vody.

Nejlepší, a z hlediska zdravotního nejvhodnější, je ovšem vždy pramenitá voda přirozeně vyvěrající na zemský povrch s přirozeným obsahem minerálních látek.

Změkčení vody na principu iontovýměny nepovažujeme z důvodu narušení vnitřní struktury vody a současně zvýšení obsahu sodíku za vhodné, a to jak pro zabezpečení kvalitní pitné vody, tak pro přípravu teplé užitkové vody pro koupel – TUV. Současně respektujeme tento způsob ošetření vody jako nezbytný pro některé technické aplikace.

Není snad třeba ani uvádět, že za zcela nevhodné považujeme pro zabezpečení pitného režimu užití vody dešťové. 

Co se obsahu vápníku a hořčíku v pitné vodě týče, vyjadřujeme souhlas s názorem MUDr. Františka Kožíška, dlouholetého vedoucího Národní referenčního centra (laboratoře) pro pitnou vodu v ČR.

MUDr.Kožíšek prostřednictvím osvěty a skrze působnost zdravotních ústavů v ČR, internetu apod., přináší a zprostředkovává laické a odborné veřejnosti informace o významu minerálních látek, především vápníku a hořčíku, v pitné vodě. Informace presentované MUDr. Kožíškem vycházejí z mnoha odborných studií, zabývající se touto problematikou, více např. zde:

http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/o-vyznamu-vapniku-a-horciku-v-pitne-vode .

Z výše uvedeného vybíráme:

Ekologické studie: z 12 vysoce kvalitních studií jich 9 zjistilo významný obrácený vztah mezi tvrdostí či obsahem Ca a Mg ve vodě a úmrtností na KVO – kardiovaskulární onemocnění (obrácený vztah zde znamená, že čím menší byl obsah Ca + Mg ve vodě, tím vyšší byla úmrtnost na nemoci srdce a cév).

Doporučené denní dávky Ca a Mg jsou kalkulovány pro zdravou průměrnou populaci, nikoliv pro osoby s deficitem, nemocí nebo zvláštními potřebami. Mění se náhled na etiologii a patofyziologii KVO - větší vliv než obsah lipidů mají zánětlivé procesy v cévách způsobené hořčíkovým deficitem, který vede k poškození tkáně volnými radikály.

… Druhou novinkou byla hypotéza prezentovaná profesorem R.Rylanderem ze Švédska, který se dříve podílel na nejvíce ceněných, výše zmíněných studiích případ-kontrola. Jeho teorie podpořená analýzou některých dříve publikovaných studií a několika novými vlastními epidemiologickými studiemi vysvětluje negativní působení měkké vody nikoliv nižším celkovým příjmem Ca a Mg, ale vyššími ztrátami těchto prvků z organismu - měkká voda má totiž obvykle nízký obsah hydrogenuhličitanů a je tedy více kyselá, což prý podporuje vyšší vylučování vápníku a hořčíku z organismu. Nezávisle na něm byl prezentován poster amerických autorů, kteří u vody s nízkým obsahem hydrogenuhličitanů dospěli k podobným závěrům.

Ve firmě AQUA SANATURA již roky studujeme přírodní vzor zdravé pramenité vody, tak jak ji popsali Viktor Schauberger, Theodor Schwenk, Masaru Emoto a jiní, informace od pana MUDr. Františka Kožíška nevyjímaje. Při výzkumu a testování našich revitalizačních zařízení spolupracujeme s výzkumnými ústavy v Německu, Lichtenštejnsku a České republice. Všude nám lidé, zabývající si kvalitou vody, potvrzují, že zdravotní riziko vápníku v pitné vodě je výmysl staré doby, presentovaný knihou manželů Bragových - Šokující pravda o vodě. Tyto archaické představy jsou dnes již dávno překonané, podobně jako se vyvíjí pohled na vznik aterosklerotických plaků – viz výše.

Co se mineralizace týče, dále např. viz zde:

http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/zdravotni-ucinky-dlouhodobeho-prijmu-vody-s-nizkym-obsahem

nahoru ^

kapka

6Nedávno nám byl doporučen filtrační systém pracující na principu tzv. reversní osmózy. Můžeme Vás poprosit o Váš názor na tento typ úpravy vody? Je takto upravená voda pro zdraví člověka prospěšná?  

Princip reverzní osmózy je takový, že tlakem přes polopropustnou membránu jsou z pitné vody odstraněny veškeré rozpuštěné látky – spolu s případnými rizikovými látkami i cenné minerály, stopové prvky a rozpuštěné plyny – a tím dojde i k drastickému poškození struktury vody.

Obrazně řečeno, s koupelí je tímto vylito i dítě!

Takto vyrobená destilovaná voda má být sice dle vyjádření mnoha dovozců a prodejců následně obohacena (nejčastěji a pouze) o vápník a hořčík, žel neděje se tak často ani v dostatečné míře (testováno v ČR), ani přirozenou cestou, jako v případě nenarušeného podzemního koloběhu vody, kde jsou minerální látky svázány se zemním CO2 v podobě hydrogenuhličitanů vápníku a hořčíku a takto ve vodě dostatečně rozpuštěny. Na tuto nutnost poukazoval mimo jiné i rakouský vodní génius Viktor Schauberger již téměř před 75 lety.

Je také třeba dodat, že ve zdravé přírodní vodě nejde jen o vápník s hořčíkem, ale současně o řadu dalších minerálních látek a stopových prvků.

Nejspíše se shodneme, že v přírodě nenalezneme pramen destilované vody. Ani ty méně mineralizované vody se téměř s jistotou nebudou podobat svým složením, natožpak energetickým potenciálem, vodě z RO.

Voda z RO bývá lékaři věnujícími se pitné vodě označována, pro svou schopnost vytahovat i chemická změkčovadla z plastových materiálů, jako "hladová" a dle názorů WHO (Světové zdravotnické organizace) a lékařských odborníků může takto na minerály vyprázdněná voda způsobovat zdravotní komplikace. V této rovině proběhla též řada soudních sporů v ČR mezi prodejci a nespokojenými zákazníky. Dle vyjádření MF DNES muselo být též několik lidí výhradně popíjejících tuto vodu hospitalizováno (problém zvláště u malých dětí).

Vodu vyrobenou pomocí RO tedy nedoporučujeme jako dlouhodobě vhodnou náhradu vody pitné. Jistě má ovšem své uplatnění v laboratorní a technické praxi.

nahoru ^

kapka

7Jaký doporučujete materiál rozvodů v RD?

Mezi nejvhodnější materiály, které doporučoval rakouský přírodovědec, vynálezce a  „vodní genius“ Viktor Schauberger, spadá dřevo, kámen a nekorodující kovy. Jako reálně dostupný materiál bychom dnes doporučili potravinářskou nerez ocel (AISI 304, 316). Pokud bychom měli volit mezi nejběžněji užívanými materiály (měď, plast), potom pro vody se zásaditým pH bychom doporučili spíše měď, pro kyselejší vody plastové rozvody. Určitě nedoporučujeme dnes už málo používaný tzv. “pozink“.

Otázkou však zůstává, nakolik lze vodovodní vodu výrazně pozitivně ovlivnit vhodně vybraným materiálem domovních rozvodů, když voda před tím například prošla kilometry dlouhým rozvodem z plastových trubek.

Samozřejmě u staveb, kdy zdrojem vody je studna v bezprostřední blízkosti objektu, má tato otázka větší oprávnění.

nahoru ^

kapka

8

Dochází při revitalizaci ke změkčení vody? Řeší revitalizace nějak problémy s vodním kamenem?

Úkolem revitalizačních zařízení AQUA SANATURA® je čistě přírodními principy aktivovat vodu na úrovni samotných molekul vody, dodat ji energii a sílu přirozenou cestou tak, jako se to děje v neporušené v přírodě.

Pro jistotu podotýkáme, že naše revitalizační jednotky nejsou žádným typem dnes běžně rozšířených filtračních zařízení, tedy z vody nic „neodebírají“. Nejsou též primárně určeny či vyvinuty k odstraňování či zamezení tvorby vodního kamene.

Přesto v důsledku změny některých fyzikálně-chemických parametrů upravené vody dochází mimo jiné též k jiným projevům chování rozpuštěného vápníku a hořčíku ve vodě. Hovoříme o fyzikálním změkčení vody.

Molekuly vody, které jsou po úpravě aktivnější, lépe uchopí  (hydratují) rozpuštěné látky. To se v případě tzv. tvrdosti vody v praxi projevuje tak, že tam, kde je voda  po úpravě v uzavřených systémech (např. v potrubích) v dostatečném pohybu, kde tedy dochází k pravidelnému odběru upravené vody, tam nedochází k zanášení rozvodů vody vodním kamenem. Po výtoku vody z baterie na volně smáčené plochy v koupelně či kuchyni již tento ochranný efekt nelze očekávat, neboť po odparu vody zůstávají rozpuštěné látky (včetně zmiňovaného vápníku) na ploše a tvoří známé bílé „flíčky či mapy“.  

Revitalizační úprava vody tedy nemá prvoplánově za cíl řešit „technické“ problémy spojené s vodním kamenem, nicméně je může v praxi zmírnit.

Hlavním cílem našich revitalizačních zařízení však zůstává zkvalitnění vody v její nejniternější podstatě, především ve vztahu ke zdraví člověka.  

nahoru ^

kapka

9Doporučujete změkčení vody?

Změkčení vody může být prospěšné z hlediska technického, z pohledu úklidu domácnosti či údržby zařízení, z pohledu zdraví člověka jej však příliš nedoporučujeme. Nejčastějším principem bývá tzv. iontovýměna, kdy jsou ionty způsobující tvrdost vody, především ionty vápníku a hořčíku, nahrazeny zpravidla ionty sodíku. Sodíku ovšem většina z nás má, zejména z potravy, spíše přebytek.

Pro úpravu pitné vody tedy změkčení rozhodně nedoporučujeme. Vodu pro koupel změkčovat též spíše nedoporučujeme – iontovýměna působí destruktivně na vnitřní strukturu vody a vodě z tohoto pohledu škodí. Může být ovšem některými uživateli považována za výhodu při údržbě sprchového koutu či koupelnových baterií. V případě, že si zákazník změkčení vody v domě přeje, doporučujeme nezměkčovat alespoň vodu pro pitný režim. Vodu určenou pro koupel a sprchu doporučujeme po případném změkčení opět revitalizovat.

Co se samotné pokožky a vlasů týče, je voda po revitalizaci všeobecně vnímána jako měkčí a hladší i při zachování svého složení – tedy bez změkčení. Intenzita tohoto vjemu je do jisté míry závislá též na typu užitého revitalizačního zařízení.

Pro úpravu vody užitkové má změkčení vody své opodstatnění zejména v technické praxi.

Závěr: Dle našeho přesvědčení je nejlépe vodu ponechat ve stavu, kdy do své náruče přirozeně nabrala minerály v podzemním koloběhu a spíše jí pomoci energeticko-strukturní úpravou, aby měla dostatek síly tyto látky aktivně zprostředkovávat „v měkké“, hydratované formě dále.

nahoru ^

kapka

10Jak pohlížíte na ionizaci pitné vody - na tzv. vodní ionizátory? Jaký máte názor na produkty této úpravy, na tzv. “živou a mrtvou“ vodu?  

Co se týká našeho stanoviska, na základě dostupných informací se kloníme k tomuto názoru:

Katodická voda, označovaná též jako “voda živá“ má dosti odlišné pH a redoxní potenciál ve srovnání s pitnou vodou a pro trvalé užívání této vody jakožto náhrady za kvalitní pitnou vodu nejsme.

Tato voda má totiž výrazně pozměněné fyzikálně-chemické vlastnosti jedním směrem, což znamená, že působí na organismus značně jednostranně. Může tedy lehce dojít k tomu, že nerovnováha organismu jednoho druhu bude po nějakém čase překlopena do nerovnováhy druhu jiného.

Navíc pro udržení správného pH v organismu není důležitá samotná hodnota pH pitné vody. V organismu jsou pro udržování rovnováhy pH k dispozici jisté tlumivé (pufrační) systémy, z nichž jako jeden z nejdůležitějších, pečující např. o pH lidské krve, působí systém hydrogenuhličitanový.

Být pacientem se starostí o pH vnitřního prostředí svého organismu, zabývali bychom se především otázkou, jak posílit či upevnit tento tlumivý systém, jež udržuje pH organismu v adekvátní rovnováze a brání trvale před výkyvy na jednu či druhou stranu.

Touto úvahou se však vracíme tak trochu na začátek, tedy k tomu, jakou má kvalitní pitná voda vlastně být. Příroda nám je v tomto pěkným vzorem. Kvalitní pramenitá voda totiž obsahuje vždy dostatek hydrogenuhličitanů (zejména vápenatých CaHCO3 a hořečnatých MgHCO3). Tyto jsou příčinnou tzv. přechodné tvrdosti vody a pro organismus znamenají přínos z hlediska udržování stabilního pH. Současně představují i vhodný zdroj vápníku a hořčíku.

Závěr: V případě vodních ionizátorů se tedy jedná o vodu s jednostranně vychýleným pH a ORP (redoxním potenciálem). Je jisté, že v důsledku působení el. proudu navíc i s poškozenou strukturou vody!Z tohoto pohledu bychom ji tedy nedoporučili trvale užívat jako vodu pitnou.

Jsme přesvědčeni, že z dlouhodobého hlediska by hlavním zdrojem vody k pití měla zůstat po všech stránkách kvalitní pitná voda co nejvíce se podobající kvalitní vodě pramenité.

Můžeme jen dodat, že hydrodynamická revitalizace technologií AQUA SANATURA® je způsobem občerstvení vnitřní struktury vody zcela přirozenou cestou – tedy pohybem a přináší mnoho pozitivních efektů pro zdraví člověka, bez časového omezení ve smyslu spotřeby vody a vedlejších negativních dopadů.

nahoru ^

 

Koupelny